Kontakt

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

STKZD 42-500 Będzin
ul. Małachowskiego 29
tel. +48 795 422 561

e-mail do Zarządu STKZD
orlowska.stkzd@gmail.com

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Plener integracyjny

 

Stowarzyszenie Barwy Śląska w ramach współpracy organizuje plener integracyjny do Korbielowa. Kto chętny? 

 

 

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

ZAPROSZENIE

PRZEGLĄD SZTUKI

KONKURS ZNASZLI TEN KRAJ 2017r

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY

ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

OGŁASZA  IX  EDYCJĘ

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

“ZNASZLI TEN KRAJ”

 

TEMATEM PRZEWODNIM KONKURSU JEST  :    " WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA"


 

 

 

REGULAMIN

 

Cele konkursu:

 

1. Budzenie miłości do kraju ojczystego przez ukazanie jego piękna w twórczości artystycznej.

2. Wzrost zainteresowania działalnością artystyczną w środowisku młodzieżowym oraz osób dorosłych.

3. Zacieśnienie więzi z krajem ojczystym w środowisku polonijnym.

4. Promocja kultury regionu zagłębiowskiego w kraju i za granicą.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Grupy wiekowe: do lat 18/od lat 18 (przy utworach podać grupę wiekową)

Termin składania prac upływa 10 października 2017r.

Prace konkursowe należy nadesłać na  adres :

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego 42-500 Będzin ul. Małachowskiego 29 z dopiskiem IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego “Znaszli ten kraj”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 listopada 2017r.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I nagroda, II nagroda, III nagroda oraz wyróżnienia.

O podziale nagród decydować będzie wybrane jury.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 

 

Kategoria literacka:

 

1. W konkursie może wziąć udział każdy piszący  z całego kraju oraz środowisk polonijnych za granicą.

2. Tematyka konkursu dotyczy szeroko pojętego pejzażu kraju ojczystego.

3. Na konkurs prosimy dostarczyć zestaw 1-3 wierszy lub 1 opowiadania (do 2 stron A4, czcionka Times New Roman 12), które nie były nigdzie wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich i nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

4. Utwory należy opatrzyć godłem (wyrazowym  i dwucyfrowym  np. malwa15).

Nazwisko, imię kategorię wiekową i dokładny adres należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu utworów. Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw utworów.

5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w katalogu pokonkursowym oraz w prasie, radiu, telewizji i Internecie.

6. Uwaga! Koperta zewnętrzna zawierająca utwory i koperta z zawartymi w niej danymi osobowymi nie może być opatrzona nazwiskiem i adresem autora, gdyż nastąpi automatyczne odtajnienie.

 

Prace konkursowe wyłącznie w maszynopisie należy nadesłać w 2 egzemplarzach . 

 

Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów , w skład którego wejdą krytycy literaccy i poeci.

 

 

 

Kategoria plastyczna:

 

Malarstwo (w dowolnej technice), obrazy wykonane haftem, fotografia.

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć twórcy z całego kraju oraz środowisk polonijnych za granicą.

2. Uczestnicy konkursu mogą złożyć maksymalnie do dwóch prac związanych z tytułem konkursu.

3. Do konkursu nie będą dopuszczone prace biorące udział w poprzednich konkursach ani też kopie.

Obrazy muszą być oprawione w listwy lub antyramy/fotoramy , powinny posiadać zawieszki, dzięki którym będą mogły być gotowe do ekspozycji/zawieszenia.

4. Format prac : krótszy bok nie mniejszy niż 20 cm , dłuższy bok max 100 cm.

5. Prace konkursowe muszą być trwale opatrzone godłem (wyrazowym  i dwucyfrowym  np. malwa15). Nazwisko, imię kategorię wiekową i dokładny adres należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu prac. Uczestnik może nadesłać tylko jeden  zestaw prac, do których należy dołączyć płytkę CD opisaną godłem ze zdjęciami prac. Zdjęcia prac zgłaszanych do konkursu - należy przesłać w formacie: jpg,

6. Prace konkursowe oceniać będzie jury składające się z profesjonalnych artystów-plastyków.

7. Prace należy odebrać do końca stycznia2018 r.

8. Prace nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatora.

9. Prosimy o zabezpieczenie prac przed uszkodzeniem.  Za uszkodzenia wynikłe podczas  transportu organizator nie odpowiada.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

  1.  Prace należy przesłać na adres Organizatora:  Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego 42-500 Będzin ul. Małachowskiego 29 z dopiskiem IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego “Znaszli ten kraj”. do dnia 10.10.2017r.
  2. Prace można również składać w Bibliotece Prdagogicznej Będzin ul. Małachowskiego 29
  3. Jedna praca może być umieszczona w katalogu pokonkursowym.
  4. Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne zamieszczenie prac w prasie, Internecie, katalogach, eksponowania na wystawie pokonkursowej i imprezach towarzyszących.
  5. Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać  pod numerem telefonu  795 422 561

e-mail- stowarzyszenie_TKZD@op.pl

 

www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org

 

 

 

Uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do swoich prac oraz posiadają zgodę na prezentowanie prac.

STKZD nie ponosi odpowiedzialności prawnych za spory wynikłe w wyniku przesłanych prac.

ZEBRANIE WALNE

19-09-2017 r. o godz.17.00

odbędzie się walne zebranie członków STKZD.

W przypadku braku kworum

drugi termin ustala się na godz. 17.15.

Porządek obrad:

- otwarcie obrad

- podsumowanie roku artystycznego

- wysłuchanie sprawozdania Prezesa

-zatwierdzenie zmian w statucie

- wybór zarządu

- wolne wnioski

- zakończenie obrad

 

 

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego z działalności STKZD

za rok 2016

- wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej


 

 

Zapraszamy

ul. Plac Kościuszki 5 Sosnowiec 

 


PRZEGLĄD SZTUKI

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie

Zapraszamy na zebranie członków STKZD

 20 czerwca 2017 o godz. 17.00


Sosnowiec, Plac Kościuszki 5

 

 


Z głębokim żalem ...

Wojciech Skórka / wystawa fotografii

Dorota Nieznanowska - Gawlik / wystawa grafiki

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,219,714 unikalnych wizyt