WSPIERAJĄ NAS
POZNAJEMY ZAGŁĘBIE


E-book o historii Zagłębia Dąbrowskiego:

Projekty Realizowane
Społeczność
Polecamy
Apel do mediów o uszanowanie różnorodności województwa

Strona Piotra Bieleckiego

Aktualności

Prezentacja publikacji - Grodziecka wieża ciśnień
Michał Kusiak 31.10.2018
26 października 2018 r. w Bibliotece Miejskiej w Będzinie odbyła się prezentacja publikacji o historii grodzieckiej wieży ciśnień, której autorami są architekt Rafał Lipiński i historyk Dariusz Majchrzak.

cały artykuł 0 odpowiedzi
Wideorelacja z konferencji FROH "Trójkąt Trzech Cesarzy-unikatowe wartości i możliwości ich wykorzystania"
Michał Kusiak 29.10.2018
19 października 2018 r. w Sosnowieckim Parku Naukowo - Technologiczny odbyła się konferencja w ramach VI Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych, której tematem było: "Trójkąt Trzech Cesarzy-unikatowe wartości i możliwości ich wykorzystania".

cały artykuł 0 odpowiedzi
Relacja z konferencji FROH "Trójkąt Trzech Cesarzy-unikatowe wartości i możliwości ich wykorzystania"
Michał Kusiak 25.10.2018
Rok 2018 jest w historii naszego kraju wyjątkowy - mija 100 lat od pamiętnej daty 11 listopada 1918 r., kiedy Polska odzyskała niepodległość.

Dla uczczenia tej rocznicy członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego "Moje Miasto" wspólnie z Komisją Krajobrazu Kulturowego PTG, pracownikami i studentami Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu Wydziału Nauk o Ziemi UŚ oraz Stowarzyszeniem Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, zorganizowali VI Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych, konferencję, której tematem było: "Trójkąt Trzech Cesarzy-unikatowe wartości i możliwości ich wykorzystania".
Tematyka tegorocznej konferencji była poświęcona omówieniu wartości krajobrazowych i przyrodniczo-kulturowych obszaru, dawnego styku granic trzech państw zaborczych, który ma szczególny i symboliczny wymiar w skali naszego kraju.
Forum było pośrednio związane z utrwaleniem historii oraz upamiętnieniem i ochroną wartości tego miejsca dla przyszłych pokoleń. Jak podkreślali uczestnicy konferencji, upamiętnienie to wymaga specjalnego podejścia oraz odpowiedniego przekazu ukazującego wolność i niepodległość Polski oraz swobodę życia w otwartych granicach w Unii Europejskiej.
W tegorocznym FROH wzięło udział blisko 50 uczestników. O doniosłości podjętej problematyki świadczy fakt obecności przedstawiciela polskiego parlamentu w osobie Pani Barbary Dolniak wicemarszałek sejmu, która w swym wystąpieniu podkreśliła wagę i skuteczność inicjatyw oddolnych oraz wolę współdziałania stowarzyszeń lokalnych.
Forum było sekwencyjnym przeglądem zmian wyglądu i roli tego miejsca od końca XIX w. do czasów współczesnych. Rozpatrywano wielokierunkowe możliwości odnowienia: w sensie fizjonomiczno-estetycznym, społecznego, przyrodniczym, kulturowym, symbolicznym i historycznym. Istotne miejsce zajęły referaty poświęcone turystycznemu udostępnieniu tego węzłowego obszaru. Tomasz Szewczyk, kierownik Zespołu ds. rewitalizacji w Urzędzie Miejskim w Mysłowicach, zaprezentował już realizowane po mysłowickiej stronie Trójkąta projekty rewaloryzacyjne. Podkreślano również potrzebę połączenia tego peryferyjnego dla Sosnowica i Mysłowic obszaru systemem ścieżek rowerowych i szlaków wodnych.
Podsumowaniem konferencji było odczytanie przez dr hab. prof. UŚ Urszulę Mygę - Piątek, prodziekana Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, preambuły do uchwały powołania Parku Kulturowego. Pismo z propozycją, którą przyjęli uczestnicy konferencji, zostało przekazane przedstawicielom urzędów Sosnowca i Mysłowice.
Forum zakończyło sie wręczeniem medali pamiątkowych przez prof. Marka Brańskiego i Mateusza Bochenka, doradców prezydenta Sosnowca oraz Janusza Piątka, prezesa Stowarzyszenia "Moje Miasto". Forum zakończyło się przejściem krajoznawczym na Trójkąt Trzech Cesarzy.

Forum zakończyło się wręczeniem medali pamiątkowych przez prof. Marka Brańskiego i Mateusza Bochenka, doradców prezydenta Sosnowca oraz Janusza Piątka, prezesa Stowarzyszenia "Moje Miasto". Forum zakończyło się przejściem krajoznawczym na Trójkąt Trzech Cesarzy.

Janusz Piątek
Prezes Stowarzyszenia "Moje Miasto"
cały artykuł 0 odpowiedzi
Prezentacja publikacji - Grodziecka wieża ciśnień
Michał Kusiak 23.10.2018
Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu poświęconym promocji broszury dotyczącej grodzieckiej wieży ciśnień. Czas i miejsce spotkania: 26.10.2018 r., godz. 18.00. Miejska Biblioteka Publiczna w Będzinie.
cały artykuł 0 odpowiedzi
NIEPODLEGŁA - REGIONALNY ZLOT PATRIOTYCZNY
Michał Kusiak 16.10.2018
NIEPODLEGŁA - REGIONALNY ZLOT PATRIOTYCZNY
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Trójkącie Trzech Cesarzy.


1. Organizatorzy: Rada Seniorów Miasta Sosnowca oraz:
- Fundacja im. Jana Kiepury w Sosnowcu
- Urząd Miasta Sosnowca – Wydział Kultury i Promocji Miasta,
- Miejski Dom Kultury „KAZIMIERZ” w Sosnowcu,
- MOSiR Sosnowiec,
- Rada Dzielnicy Południe,
- Polski Związek Wędkarski Koło NIWKA,
- Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego,
- Mysłowicki Detektyw Historyczny,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego MOJE MIASTO – z Będzina,

2. Cel spotkania: Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości, popularyzacja rejonu Trójkąta Trzech Cesarzy, szerzenie wiedzy w dziedzinach: ochrony środowiska, historii, tradycji, zabytków itp.

3. Termin i miejsce spotkania: 19 - 20. 10.2018 r., tereny przyległe do Trójkąta Trzech Cesarzy. Zakończenie na terenie Kompleksu Sportowego MOSiR przy ul. Orląt Lwowskich 70.

4. Program spotkania:
19.10.2018 r , godz. 16.oo - 18.oo wieczór z pochodniami w Trójkącie Trzech Cesarzy. Okolicznościowe przemówienia, modlitwa ekumeniczna z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, złożenie symbolicznej wiązanki, zapalenie znicza pamięci, śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku.
20.10.2018 r. godz. 9.oo.
- trasa piesza: Mysłowice (rynek) – Dworzec PKP promenada – Trójkąt Trzech Cesarzy.
- trasa rowerowa: TTC (start z terenu MOSiR NIWKA) - Brzezinka - Brzęczkowice - centrum Mysłowic - TTC stadion MOSiR
- spływ kajakowy Białą Przemszą i Czarną Przemszą do TTC - spływ dla doświadczonych kajakarzy na własną odpowiedzialność oraz własnym sprzętem. Fragment rzek dowolny z metą w TTC.

Program zakończenia na obiektach AKS MOSiR Niwka w godz. 11.00 - 14.00:
- konkurs wiedzy krajoznawczej o historii regionu,
- konkursy sprawnościowe,
- gra w bule,
- rzut lotkami do celu,
- przeciąganie liny,
- konkurs wędkarski.
W czasie trwania ZLOTU odbędzie się prezentacja pieśni patriotycznych i wspólny ich śpiew.

5. Warunki uczestnictwa: pisemne zgłoszenie do organizatora spotkania – Fundacja im. Jana Kiepury w Sosnowcu: e-mail: kiepura@op.pl z podaniem nazwiska, imienia, adresu zamieszkania i nr pesel, nr telefonu, wraz z wpłatą 20,00 zł. od osoby na konto: 93 1560 1166 0000 9100 0011 1377 po telefonicznym uzgodnieniu pod nr: 601 954321.

6. Świadczenia w ramach spotkania:
- ubezpieczenie,
- dwustronny odlewany z brązu okolicznościowy medal pamiątkowy,
- opieka przewodników i instruktorów na trasach pieszych, rowerowych oraz spływu kajakowego,
- okolicznościowe pieczęcie,
- nagrody dla zwycięzców konkursów,
- ciepły posiłek na zakończenie spotkania.

7. Uwagi organizacyjne:
- w czasie trwania imprezy organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników,
- uczestnicy zobowiązani są do zaleceń prowadzących przewodników, instruktorów, ratowników, organizatorów oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i ochrony przyrody,
- niewłaściwe zachowanie uczestników może być podstawą do wykluczenia z imprezy,
- uczestnicy są zobowiązani do znajomości niniejszego regulaminu, a interpretacja regulaminu należy do organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian.

8. Uwagi końcowe:
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatami.
Udział w Zlocie jest również wyrażeniem zgody na publikację własnego wizerunku na stronach organizatorów oraz na stronach i profilach mediów społecznościowych.

Impreza jest współfinansowana przez Gminę Sosnowiec pod honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego
cały artykuł 0 odpowiedzi
Wernisaż wystawy fotografii "...na żądanie" - Joanna Bratko-Lityńska
Michał Kusiak 25.09.2018
28 sierpnia 2018 r. w Galerii "Łakomscy" w Sosnowcu odbył się wernisaż wystawy fotografii "...na żądanie" autorstwa Joanny Bratko-Lityńskiej.

cały artykuł 0 odpowiedzi
Wernisaż wystawy fotografii "Krzywa Prosta Łamana" - Daria Sobieraj
Michał Kusiak 25.09.2018
9 września 2018 r. w kawiarni Artkwarium w Sosnowcu odbył się wernisaż wystawy fotografii "Krzywa Prosta Łamana" autorstwa Darii Sobieraj.


cały artykuł 0 odpowiedzi
Region w pigułce
Historia
Obszar i granice
Herb i barwy
Ludzie
Legendy i podania
Muzea i galerie
Kinematografia
Ciekawostki

Kącik Regionalisty

Doł±cz do nas
czyli zapraszamy
do działania

Wesprzyj
nasze
działania

Warte czytania
Nasi partnerzy
_

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
statystyka